I B. TECH I SEMESTER (R16 REGULATION) SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS, JUNE/JULY – 2024

I B. TECH I SEMESTER (R19 REGULATION) SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS, JUNE/JULY – 2024

I B. TECH I SEMESTER (R20 REGULATION) SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS, JUNE/JULY – 2024

I B. TECH I SEMESTER (R23 REGULATION) SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS, JUNE/JULY – 2024

Similar Posts